تبلیغ رایگان سخنرانی های شما

اگر قرار باشد راجع به یک موضوع روان شناسی سخنرانی کنید، از چه طریق مخاطبانتان را آگاه می کنید؟

از طریق پخش بنر در سرتاسر شهر؟! ایده ی خوبی است اما کمی گران است و دنگ و فنگ هم دارد. اگر یک وبسایت روان شناسی باشد که به رایگان این کار را برایتان انجام دهد چه؟ ایده ی خوبی است؟ ممکن است نباشد ولی قطعا ضرر هم ندارد. هم فال است و هم تماشا …

وبسایت روان نویس به منظور اعتلای هر چه بیشتر روان شناسی در ایران، سخنرانی های شما را؛ با موضوع روان شناسی یا موضوعات مرتبط با این حوزه، بصورت رایگان تبلیغ می کند.

شرایط:

۱- ما تنها سخنرانی های شخص شما را تبلیغ می کنیم: سخنرانی افراد مشهور یا اشخاص غیر را تبلیغ نمی کنیم.

۲-شما باید جزو نویسندگان روان نویس باشید: می توانید هماکنون با ارسال یادداشت های خود به همراه عکس و رزومه، جزو نویسندگان باشید.

۳- ما فایل هیچ سخنرانی را روی سایت آپدیت نمی کنیم: شما با اعلام تاریخ و مکان سخنرانی تان از طریق آدرس ایمیل Admin@ravannevis.info ما را مطلع کرده و ما نیز تبلیغ آن را در وبسایت قرار می دهیم.

تبلیغ رایگان سخنرانی های شما در روان نویس؛ تردید نکنید.

روان نویس

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn