راهنمای فرستادن یادداشت برای روان نویس

می‌دانی من در این وبسایت چکار می‌کنم؟ هیچکار … !!! پای چپم را روی پای راستم انداخته و مطالبی که دیگران زحمت تهیه‌اش را کشیده‌اند ترجمه می‌کنم. اگر شما هم حرفی، نکته جالبی، راه حلی برای مشکلی از مشکلات انسانها، تحلیلی روانشناسانه از اتفاقی تازه و … داشتید بفرستید تا بقیه هم استفاده کنند. هیچ نیازی هم نیست که حتما عالم دهر باشید … هیچ نیازی هم نیست روانشناس باشید. هیچ نیازی هم نیست حتما فوق لیسانس داشته باشید. یادداشت هم نیازی به مقدمه و موخره ندارد. نیازی به منبع هم ندارد. البته اگر بود که چه بهتر …

غلط املایی هم عیبی ندارد. من خودم در هر یادداشت یک دوجین از آنها را بیادگار می گذارم …

به این آدرس ایمیل‌ها:

ravannevis@outlook.com

admin@ravannevis.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn