روان نویس

در وبسایت‌های روانشناسی می‌چرخم. مطالبی که بنظرم جالب می‌آیند را ترجمه می‌کنم …

شاید بنظرتان خیلی کار علمی نباشد، بنظر خودم هم همینطور است ولی خب … شاید بدرد خورد!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn