روان نویس

روان نویس چیست؟

روان نویس وبسایتی است که در آن روان شناسان، روان پزشکان و مددکاران اجتماعی، مسائل و مشکلاتی که انسان امروز با آن مواجه است را واکاوی کرده و برای آنها راهکار می دهند.

چه چیزی روان نویس را متفاوت می کند؟

محتوای روان شناسی موجود در شبکه وب غالبا به دو گروه متضاد تقسیم می شود :

۱-مطالب غیرعلمی و عوامانه ای که در وبسایت های سرگرمی و سایر وبسایت های غیرمرتبط منتشر می شود.

۲-مطالب علمی که در قالب مقالات و نظریات و … در سایت های تخصصی منتشر میشود.

اما این دو قطب در یک ویژگی مشترکند و آن اینکه نوعا کاربردی در زندگی روزمره اکثر افراد ندارد زیرا یا مبنای علمی مشخصی ندارند و نمی توان برصحتشان تکیه کرد و یا اینکه در زمره پژوهشهای بنیادینی قرار می گیرند که مملو از داده ها، تجزیه و تحلیل ها و فرضیات آماری است که نوعا برای پژوهشگران و متخصصان این حوزه مفیدند.

در این وبسایت سعی بر این است که متخصصان این حوزه مسائل و مشکلاتی که انسان امروز با آنها مواجه است را تجزیه و تحلیل کنند و راهکارهای عملی فائق شدن بر این مسائل را برایمان بازگویند تا از این رهگذر رضایتمندی از زندگی را برایمان به ارمغان آورند لذا از این جهت می توان روان نویس را ” وبسایت روانشناسی مسائل روزمره زندگی” نیز نامید. شما نیز چنانچه مایل باشید می توانید با ارسال یادداشت های خود برای روان نویس هم به دیگران کمک کنید و هم خود را در فضای مجازی معرفی کنید

با تشکر

روان نویس