درمان وسواس بدون دارو؟ ممکن ولی مشکل!

اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یکی از شایعترین و البته ناخوشایند ترین بیماری های طیف اضطراب است. تا ۲۰-۳۰ سال پیش روانپزشکان تصور می شود

ادامه

۵ شیوه اثبات شده برای افزایش قدرت اراده

-وقتی دوستم بستنی رو بهم تعارف زد می دونستم نباید بخورم اما تمام سلولام تصمیم گرفته بودن که من اونو بخورم، آخرشم خوردم ولی

ادامه