۵ باور اشتباه رایج درباره رهبران بزرگ

اغلب مردم درباره اینکه چه کسانی را رهبران بزرگ خطاب کنند با هم توافق ندارند مثلا عده‌ای هیتلر را در زمره رهبران بزرگ بحسای

ادامه

آیا ناتوانان ذهنی باید حق رای داشته باشند؟

بعد از ظهر یک روز در ماه نوامبر که بیکار بودم به سراغ فیسبوکم رفتم و بی هدف پستها را بالا و پایین می‌کردم

ادامه

چرا مردم پست و مقام را دوست دارند؟

من خیلی از سالهای زندگی ام را به مطالعه سیاستمداران گذرانده ام ولی هنوز هم نفهمیده ام که چرا یکنفر باید انقدر دنبال پست

ادامه