ترس چیست و از کجا نشات می گیرد؟

آیا از ارتفاع می ترسید؟ از فضای بسته چطور؟ مارها؟ پشه؟ موشها چطور؟ از آب چه؟ اگر می ترسید خیلی بخودتان سخت نگیرید، شما

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn