آیا سگ ها می توانند زلزله را پیش بینی کنند؟

سالهاست که بحث داغی در مجامع علمی راجع به اینکه “آیا سگ ها و حتی دیگر حیوانات می توانند رخدادهای طبیعی از قبیل زلزله،

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn