آیا سگها توانایی تفکر کمی دارند؟

بعضی افراد معتقدند سگها توانایی‌های اولیه تفکر کمی را دارند.  توانایی تفکر کمی در حقیقت توانایی تجزیه و تحلیل جهان پیرامون برحسب کمیت‌هاست که

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn