آیا سگها تصویر خودشان را در آینه می‌شناسند؟

خیلی از افراد از اینکه می‌بینند سگها به تصویر خودشان در آینه اعتنایی نمی‌کنند در تعجبند. سگهای کوچک وقتی برای اولین بار با تصویر

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn