ریشه نژادپرستی چیست؟

آشکار است که کسی نمی‌تواند نژادپرست باشد مگر اینکه باور داشته باشد چیزی به اسم نژاد وجود دارد لذا برای درک نژادپرستی ابتدا لازم

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn