بازی های کامپیوتری چه تاثیری بر توانایی ذهنی افراد دارند؟

اگر بخواهیم صادق باشیم؛ همه ما دوست داریم باهوشتر از الانمان باشیم و به افراد باهوشتر از خودمان حسادت می کنیم. البته نباید خودمان

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn