جادوی تبلیغات!

عصری که در آن زندگی می‌کنیم نامهای زیادی دارد؛ عصر اطلاعات، عصر ارتباطات، عصر تکنولوژی، دوران پست مدرن و … اما اگر بخواهیم منصفانه

ادامه

چگونه از جاذبه‌های جنسی در تبلیغات مان استفاده کنیم؟

*روان نویس مطالب مطرح شده در این مبحث را تائید یا رد نمی‌کند و انتشار آن تنها به جهت آشنا کردن خواننده با مباحث

ادامه
RSS
Follow by Email
Facebook
LinkedIn