تست وسواس

۱٫از به کار بردن تلفنهاي همگاني به خاطر آلودگي احتمالي آنها خودداري مي‌ورزم.
۲٫غالباً گرفتار فکرهاي زشتي هستم و نمي‌توانم از دست آنها خلاصي يابم.
۳٫بيش از اکثريت مردم به صداقت و درستي اهميت مي‌‌دهم.
۴٫غالباً تأخير دارم چون به نظر مي‌رسد نمي‌توانم به موقع کارهايم را تمام کنم.
۵٫اگر با جانوري تماس بدني پيدا کنم خيلي از فکر آلودگي ناراحت نمي‌شوم.
۶٫غالباً مجبورم چيزهايي چون اجاق گاز، شير آب، قفل در را چند بار وارسي کنم.
۷٫من وجدان خيلي سخت‌گيري دارم.
۸٫متوجه شده‌ام که من تقريباً هر روز به خاطر افکار ناخوشايندي که علي‌رغم ميلم به ذهنم وارد مي‌شوند، دچار ناراحتي مي‌شوم.
۹٫اگر بر حسب تصادف به کسي تنه بزنم بيش از حد ناراحت نمي‌شوم.
۱۰٫معمولاً درباره انجام کارهاي سادة روزمره، شديداً به شک و ترديد دچار مي‌شوم.
۱۱٫در طول دوره کودکي هيچيک از والدينم در مورد من زياد سخت‌گيري نمي‌کردند.
۱۲٫معمولاً به خاطر تکرار بيش از حد، کارهايم به تأخير مي‌افتند.
۱۳٫من بيش از حد معمول از صابون استفاده نمي‌کنم.
۱۴٫برخي از اعداد بيش از حد بدشانسي مي‌آورند.
۱۵٫قبل از پست کردن نامه‌ها با ارسال ایمیل ها و پیام ها، زياد آنها را وارسي نمي‌کنم.
۱۶٫صبحها وقت زيادي را صرف لباس پوشيدن نمي‌کنم.
۱۷٫به تميزي و نظافت بيش از حد اهميت نمي‌دهم.
۱۸٫يکي از مشکلات عمدة من اين است که بيش از حد به جزئيات اهميت مي‌دهم.
۱۹٫از توالتهاي عمومي تميز بدون ترديد و تشويش استفاده مي‌کنم.
۲۰٫مشکل عمدة من، وارسي کردنهاي مکرر چيزي است.
۲۱٫بيش از حد معمول از بابت تماس با ميکروب و بيماري، نگران و ناراحت نيستم.
۲۲٫هر چيزي را فقط يکبار وارسي مي‌کنم.
۲۳٫در موقع انجام کارهاي روزمره از روش و يا نظم بسيار دقيقي پيروي نمي‌کنم.
۲۴٫بعد از دست زدن به پول احساس نمي‌کنم دستهايم کثيف شده‌اند.
۲۵٫معمولاً به هنگام انجام يک کار معمولي، اعداد را نمي‌شمارم.
۲۶٫صبحها براي شست و شوي دست و صورت، وقت زيادي صرف مي‌کنم.
۲۷٫من زياد از مواد ضدعفوني و ميکروب‌کش استفاده نمي‌کنم.
۲۸٫هر روز مقدار زيادي از وقت خود را صرف وارسي کارها و اشيا مي‌کنم.
۲۹٫تاکردن يا آويختن لباسهاي من به هنگام شب، وقت زيادي نمي‌گيرند.
۳۰٫غالباً حتي اگر کاري را خيلي خوب و به دقت انجام دهم، احساس مي‌کنم که آن را خيلي خوب انجام نداده‌ام.
۳۱٫من هر روز صبح که از خواب پا می شوم هزار نفر را می کشم و می خورم ؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.